tirsdag07:00 - 17:00

Rådhusets historie

Der blev holdt rejsegilde over Gråsten Rådhus den 30. april 1953.
Gråsten havde længe haft planer om at bygge et rådhus, da sognekontoret i Ringgade ikke længere kunne
huse de ansatte. I 1941 købte kommunen en grund i Jernbanegade, men arbejdet kom aldrig i gang.
Først da der var mulighed for at købe Kraags Hotel på Torvet, kom der rigtigt skred i planerne.
Til rejsegildet blev et dokument, sirligt pyntet med tegnede egebladet, indmuret i forhallen.* Se dokumentet her
 


Rejsegilde over Rådhuset (foto fra Gråsten Lokalhistorisk Arkiv)

Et års tid efter rejsegildet, den 5. maj 1954, blev Rådhuset indviet.
Sognerådsformanden Johannes Koch åbnede det første offentlige møde i det nye Rådhus, og dette blev efterfulgt
af en reception og en fest. Det nye Rådhus var et udtryk for vækst og udvikling, som byen gennem mange år havde været inde i.*
 


Rådhuset 1954 (foto fra Gråsten Lokalhistorisk Arkiv)  

Bygningen fungerede som Rådhus indtil strukturreformen i 2007, hvor Gråsten blev en del af Sønderborg Kommune.
Frem til sommeren 2015 var huset fortsat arbejdsplads for cirka 60 ansatte, der overgik til andre arbejdssteder i kommunen, 
da bygningen blev solgt. Rådhuset har nu fået en gennemgribende renovering og er, så vidt muligt, bragt tilbage til sin pragt fra 1954. 


 

 

*Kilde: www.graastenarkiv.dk.

Tilmeld nyhedsbrev